Kontakt

Sjedeći u kutu sobe, nedjeljnog popodneva. Osjetim zagrljaj s leđa. To je bila moja udomljena djevojčica. Tiho, sitnim glasom mi reče: ”Teta, hvala što si tu za mene. Sad i ja znam što znači imati mamu koja me miluje kad sam bolesna…kad zaboravim rad pa mi ga s osmijehom donese u školu…svaki dan skuha i mirisni krevet pripremi.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

J.J. Strossmayera 1/I, Osijek

Telefon: +385 31 272 943

E-mail: [email protected]


Centar za socijalnu skrb Vinkovci

Glagoljaška 31E, Vinkovci

Telefon: +385 32 332 315

E-mail: [email protected]


Centar za socijalnu skrb Virovitica

Vladimira Nazora 2, Virovitica

Telefon: +385 33 721 530

E-mail: [email protected]