O programu

„Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima (faza II)“ je trogodišnji program usmjeren na promociju udomiteljstva te zaštitu prava djece kroz jačanje suradnje organizacija civilnog društva i državnih ustanova, promicanje specijaliziranog oblika udomiteljstva za djecu, razvijanje i širenje sustava kontinuirane psihosocijalne pomoći udomiteljskim obiteljima, na senzibilizaciju javnosti o problemu i potrebama djece u riziku te djece u sustavu socijalne skrbi.

Trogodišnji program UČINI PRAVU STVAR ZA DJEČJI OSMIJEH – PODRŠKA UDOMITELJSKIM OBITELJIMA (FAZA II) nastavak je istoimenog programa koji je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodio u razdoblju od 2016. do 2019. godine te je usmjeren na promociju udomiteljstva, zaštitu prava djece kroz jačanje suradnje organizacija civilnog društva i državnih ustanova, promicanje specijaliziranog oblika udomiteljstva za djecu te razvijanje i širenje sustava kontinuirane psihosocijalne pomoći udomiteljskim obiteljima, kao i na senzibilizaciju javnosti o problemu i potrebama djece u riziku te djece u sustavu socijalne skrbi na području Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije.

Djelokrug rada Centra za nestalu i zlostavljanu djecu usmjeren je na zaštitu i promicanje dječjih prava te prevenciju i suzbijanje nasilja nad i među djecom kroz niz projekata koji uključuju: podizanje svijesti o prisutnosti i štetnim posljedicama različitih oblika nasilja, educiranje djece i mladih o rizičnim i zaštitnim čimbenicima, razvoj socijalnih vještina djece i mladih kroz različite grupne i individualne aktivnosti, izradu različitih alata i tehnika za prijavu nasilja te savjetodavni rad u Savjetovalištu za djecu mlade i obitelj. Surađujući s Centrom za socijalnu skrb u Osijeku te pružanjem usluga savjetodavnog rada djeci i mladim s izrečenim mjerama posebnih obveza savjetodavnog rada kao i radom u tretmanu poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju, svakodnevno se susrećemo s potrebama i problemima djece u sustavu socijalne skrbi, rizične za razvoj različitih težih problema u ponašanju i emocionalnih poteškoća. Isto tako, problematiku nedostatka broja udomitelja te potrebu za senzibilizacijom javnosti po pitanju udomiteljstva upoznali smo kroz provedbu prve faze ovog programa, kao i kroz raniji jednogodišnji projekt „Za dječji osmjeh – podrška udomiteljskim obiteljima“.

Prema Konvenciji o pravima djeteta, svako dijete, između ostalog, ima pravo na zaštitu od svih oblika zlouporabe, zanemarivanja, zlostavljanja ili izrabljivanja (čl. 19.) te pravo na zamjensku pomoć smještanjem kod udomitelja, usvojenjem ili boravkom u ustanovi za skrb o djeci ako su trajno ili privremeno izuzeta iz obitelji (čl. 20.). Dijete koje je izuzeto od svoje obitelji i iz svoje socijalne mreže te iz, do tada prirodnog i naučenog, mjesta življenja samim izdvajanjem stavlja se dodatno u nepovoljan i stresan položaj. Kako bi spomenuti zamjenski oblici skrbi imali pozitivan učinak na razvoj djeteta potrebno je osigurati uvjete za siguran psihofizički te socijalni rast i razvoj. Međutim „sigurni uvjeti“ ne podrazumijevaju samo puko smještanje djeteta u okolinu gdje će biti zaštićeno od svih okolnosti koje su dovele do izdvajanja iz biološke obitelji, već uključuje sve čimbenike poput stvaranja i razvoja nove socijalne mreže, nastavak primjerene komunikacije s primarnom socijalnom mrežom, pružanje socijalne podrške te razvijanje stabilnog odnosa punog razumijevanja između članova udomiteljske obitelji i udomljenog djeteta. Kako bi se prilagodba djeteta ostvarila potrebno je osigurati kontinuiranu socijalnu i psihosocijalnu podršku kako djetetu tako i udomiteljskim obiteljima.

Prema podacima (Laklija, 2011.) europskih istraživanja, djeca koja ulaze u udomiteljski oblik skrbi najčešće su starija djeca s već ozbiljnim bihevioralnim, emocionalnim i psihološkim poteškoćama (Kelly i Gilligan, 2002; Barber i Delfabbro, 2004.; MacGregor i sur., 2006.; Bellamy, Gopalan i Traube, 2010.; prema Laklija, 2011.). Većina djece u udomiteljstvu iskazuje neke psihološke poteškoće (Bellamy, Gopalan i Traube, 2010.; prema Lalija, 2011.) što za udomitelje predstavlja poseban izazov u zbrinjavanju i zadovoljavanju svih djetetovih specifičnih razvojnih potreba.

Program se u prvoj fazi provodio na području Osječko – baranjske i Zadarske županije u suradnji s partnerima i suradnicima: Centrom za socijalnu skrb Osijek, Dječjim domom Klasje, Domom za odgoj djece i mladeži Zadar te suradnicima Udrugom udomitelja djece, starih i nemocnih osoba Osječko – baranjske županije “Ljubav”, dok je druga faza provedbe usmjerena na Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Virovitičko-podravsku županiju, a partnerstvo je ostvareno s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci i Centrom za socijalnu skrb Virovitica.

Program financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


O Centru za nestalu i zlostavljanu djecu

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu osnovan je 27. studenog 2006. godine u Osijeku s ciljem zaštite djece i mladih na internetu. Centar postoji skoro 10 godina te se njegovo područje djelovanja znatno proširilo.

Svrha osnivanja Centra je promicanje, razvoj i unapređenje prava djece i mladih; prevencija zlostavljanja djece i mladih u bilo kojem obliku; prevencija nestanaka i bjegova djece, podrška u slučajevima nestanaka djece i podrška djetetu i obitelji nakon što je nestalo dijete pronađeno; te smještaj i skrb o djeci i mladima bez adekvatne skrbi i/ili s poremećajima u ponašanju.

Područje djelovanja Centra je pružanje socijalnih usluga.

Centar je od svog osnivanja uspio napraviti mnoštvo velikih iskoraka u svojoj lokalnoj zajednici, na nacionalnoj razini te isto tako na razini Europske unije.Kroz uspješno provedene projekte Centra vezane za pružanje socijalnih usluga (Web detektivi,  S tehnologijom u bolju budućnost, SINI – sigurno na internetu, INHOPE prijave i HOTLINE prijave, Europski harmonizirani kratki kod 116000 – Pozivni centar za nestalu djecu, Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, Legosi u centru – izvršavanje tretmana poludnevnog boravka) Centar je okupio i razvio mrežu stručnjaka za provođenje projekata pružanja socijalnih usluga. 1. siječnja 2014. godine Centar je uveo SOKNO – sustav osiguranja kvalitete rada kako bi dodatno unaprijedio funkcioniranje i rad same organizacije, a time i podigao kvalitetu usluga koje pruža na novu razinu. Organizacijom odgovornosti i obveza pojedinaca te nadzorom istih od strane upravljačkih organa Udruge, Centar je oformio uspješni upravljački menadžment.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu osnovan je upravo radi nedovoljne zaštite djece i mladih na internetu. Motiv za svoj rad na ovom poručju Centar je pronašao upravo u stanju ubrzanog razvoja tehnologija i interneta te širenja zlostavljanja djece i dječje pornografije prvenstveno putem interneta, kao najpogodnijeg i najučestalijeg medija korištenog u negativne svrhe. Sam početak Centra ogleda se u provođenju neformalnih edukacija za djecu, mlade, roditelje i nastavnike, informiranju zajednice i šire javnosti, senzibilizacijom vezano za štetne i nezakonite sadržaje na internetu, načinima zaštite i osiguranja privatnosti na internetu, osmišljavanjem i razvijanjem računalnih programa za sigurnije korištenje interneta.

Ciljevi Centra:

 • edukacija, informiranje i prevencija zlostavljanja djece i mladih putem Interneta,
 • zauzimanje za opće dobro i prava djece i mladih,
 • zalaganje, zaštita i promicanje prava djece i mladih temeljem Konvencije o pravima djeteta, nacionalnih zakona RH i aktualnih strategija,
 • angažiranje u pomoći djeci, mladima, roditeljima, jednoroditeljskim obiteljima, žrtvama obiteljskog nasilja, te općenito pružanje stručne podrške i savjeta obitelji, edukacija djece, mladih i odraslih u borbi protiv svih oblika ovisnosti,
 • edukacija, informiranje i suradnja u edukaciji i informiranju djece, mladih, roditelja, skrbnika i djelatnika ustanova koje direktno rade sa djecom i mladima u skladu sa zakonom i Statutom Udruge,
 • promicanje interesa i aktivnosti mladih,
 • skrb o djeci i mladima bez adekvatne skrbi,
 • smještaj i kontinuirana pomoć u cilju prevencije poremećaja u ponašanju, te realizacije izrečenih odgojnih mjera,
 • socijalna i materijalna skrb, zaštita, sigurnost, odgoj i preodgoj, te socijalizacija djece i mladih.

Vrijednosti i načela djelovanja Centra:

 • Humanost i poštivanje ljudskih prava. Briga o osobnom integritetu svake osobe, prepoznavanje i poštivanje vrijednosti i ljudskih prava svakog pojedinca te podrška u njihovom ostvarivanju, važnost uzajamne podrške i povezanosti među ljudima, prihvaćanje i življenje ideje da osobno rastemo i razvijamo se kroz brigu za druge.
 • Prihvaćanje različitosti. Svaka osoba je jedinstvena i svojim doprinosom oplemenjuje društvo u cjelini, ima različite potrebe koje uvažavamo i nastojimo djelovati sukladno tome.
 • Otvorena komunikacija. Svi djelatnici, suradnici i drugi stručnjaci međusobno dijele informacije, u mogućnosti su izraziti vlastito mišljenje i potiče se i njeguje podržavajuća komunikacija.
 • Timski rad. Suradnja i dijalog svih sudionika u obavljanju aktivnosti i radu na razvoju zajednice
 • Sustavno i trajno otkrivanje i traganje za novim mogućnostima, alatima, mehanizmima i uslugama namijenjenih društvenoj zajednici. Usmjerenost na budućnost te poticanje originalnosti i kreativnosti.
 • Profesionalnost i etičnost u radu. Visoka odgovornost i stručnost u radu s korisnicima pridržavajući se Etičkog kodeksa te standarda profesije i usluge. Članovi udruge svoj rad obavljaju međusobno se poštujući i podržavajući. Potiče se osobni rast i razvoj, kreativnost, samoinicijativnost i samostalnost u radu, visoko vrednujući timski rad i međusobnu suradnju. Rad djelatnika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu karakterizira visoka stručnost, odgovornost i transparentnost u radu.