Stručni skup Budi moja podrška

Vinkovci, 13. svibnja 2022. godine

U prostoru Hotela Slavonija u Vinkovcima održan je stručni skup Budi moja podrška – uloga škole i društva u povećanju kvalitete života i dobrobiti djece u alternativnoj skrbi.

Cilj skupa bio je podići razinu informiranosti, znanja i osviještenosti djelatnika i stručnjaka u odgojno obrazovnom sustavu na području Vukovarsko-srijemske županije o problemima i potrebama djece u alternativnoj skrbi, kako bi se kroz razmjenu iskustava i interakciju stručnjaka iz dječjih vrtića, škola, domova i centara za socijalnu skrb doprinijelo kvaliteti života djece bez adekvatne roditeljske skrbi te kako bi dobili više informacija o tome što je udomiteljstvo za djecu i što ono znači za cijelu udomiteljsku obitelj.

U predavanju stručne suradnice Centra za socijalnu skrb Vinkovci socijalna radnica Ivana Mandek i psihologinja Dubravka Grahić iznijele su izazove kod udomiteljstva za djecu na području Vukovarsko – srijemske županije, specifično izazove s kojima se susreće Centar za socijalnu skrb u Vinkovcima te naglasile važnost uloge škole u davanju povratnih informacija o djetetu te njegovim potrebama i prilagodbi. Dotaknule su se i problema nedostatka udomiteljskih obitelji te nemogućnosti zaštite dječjih prava i dobrobiti u situacijama kada dijete treba biti izmješteno iz obitelji, a udomiteljskih obitelji nema dok su smještajni kapaciteti domova procesom deinstitucionalizacije smanjeni.

Psihologinja Marijana Hinek govorila je o posljedicama traume i reakcijama djece i mladih na traumatsko iskustvo. Također u predavanju opisala je kako reagirati na potrebe djece s traumatskim iskustvima kroz navođenje praktičnih smjernica te je naglasila važnost brige o vlastitom mentalnom zdravlju kao i smjernice za isto.

Psihologinja Martina Nikolić prikazala je dosadašnja saznanja o životu djece u digitalnom dobu – poput više računa na istim društvenim mrežama, prosjek od 5 – 6 sati koje provode na mobitelima te utvrđene rizične faktore na mreži kod djece posebice djece u alternativnoj skrbi poput nedostatka dovoljne kontrole i nadzora ponašanja na mreži, stupanje u neprimjerene kontakte i sl.

Nakon predavanja sudionici skupa sudjelovali su na radionici Razumi me – podrži me gdje su u grupama mogli interaktivno poraditi na vlastitim razmišljanjima i znanjima u radu s djecom koja su smještena u udomiteljske obitelji.

Skup je završio okruglim stolom na temu Mogućnosti aktivne participacije djece i mladih iz alternativne skrbi na kojem su sudjelovale psihologinje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu te djeca i mladi iz sustava socijalne skrbi uključeni u rad poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju u Vinkovcima.

Neki od zaključaka stručnog skupa su:

  • Potrebne su daljnje zakonske izmijene po pitanju kategorije hitnog udomiteljstva (trenutno nije definirano zakonom u slučaju nedostatka udomiteljskih obitelji), potrebno intenzivno ulaganje u promicanje udomiteljstva te povećanje broja udomiteljskih obitelji
  • Potreba za osvještavanjem i educiranjem svih djelatnika u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava o djeci u sustavu alternativne skrbi te mogućnostima pružanja podrške udomiteljskim obiteljima
  • Potreban razvoj usluga te međusektorski pristup u zajednici i ulaganje u sustav pružanja psihosocijalne pomoći djeci u sustavu alternativne skrbi