Održan okrugli stol

09.11.2021. u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci održan je okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici nositelja programa Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima faza II, partneri Centar za socijalnu skrb Vinkovci, udomitelji za djecu ispred Udruge Cibale te predstavnici Grada Vinkovaca i predstavnici Vukovarsko – srijemske županije.

Na početku okruglog stola socijalna radnica Ivana Mandek i psihologinja Dubravka Grahić iz Centra za socijalnu skrb Vinkovci predstavile su trenutne podatke o broju udomiteljskih obitelji na području grada i županije te broj smještene djece i djece koja još uvijek čekaju svoj smještaj. Na području grada Vinkovaca djeluje 30 udomiteljskih obitelji, od koji je 15 nesrodničkih udomitelja koji pružaju smještaj za 45 djece. Na području županije djeluje ukupno 67 udomitelja za djecu, od kojih je 32 nesrodničko i koji pružaju skrb za 92 djece. Podaci pokazuju da udomiteljske obitelji (nesrodničke) imaju veći broj djece od standarda. Procesom deinstitucionalizacije došlo je do transformacija domova za djecu s ciljem smještanja djece u udomiteljske obitelji kao najbolji oblik alternativne skrbi ali broj potrebnih udomiteljskih obitelji nije porastao i djeca ne mogu dobiti skrb koja im je potrebna.

Udomiteljica Gordana Štrbo ispred Udruge Cibale predstavila rad udruge te dosadašnje ostvarene aktivnosti. Udruga je osnovana u veljači ove godine s ciljem senzibiliziranja javnosti za udomiteljstvo za djecu te promoviranja udomiteljstva.

Psihologinja Vanja Šokić Centra za nestalu i zlostavljanu djecu predstavila je trogodišnji program Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima (faza II) koji je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te je trenutno u drugoj godini provođenja. Cilj programa je unaprijediti i zaštititi prava djece promicanjem udomiteljstva i pružanjem podrške udomiteljskim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije. Psihologinja je prikazala program pozitivnog roditeljstva koji promovira pozitivan, brižni odnos između roditelja/skrbnika i djece te pomaže roditeljima/skrbnicima u razvijanju učinkovite strategije za nošenje s različitim problemima u ponašanju, emocionalnim teškoćama i razvojnim teškoćama u djetinjstvu a koji je proveden s udomiteljskim obiteljima na području grada Vinkovaca.

Nakon najave aktivnosti programa u narednom razdoblju otvorena je rasprava za sve sudionike okruglog stola. Osim o nedostatku broja udomiteljskih obitelji za djecu te načinima senzibiliziranja javnosti za udomiteljstvo, raspravljalo se i o problemu posvojenja, uvjetima posvojenja te sporim sudskim procesima te mogućnostima uključivanja predstavnika pravosuđa u cjelokupnu tematiku o važnosti ubrzavanja sudskih procesa kada su u pitanju odluke o daljnjem izmještanju djece iz obitelji ili postupcima posvajanja.

Neki od glavnih zaključaka okruglog stola su:

  • potrebna su dodatna ulaganja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u senzibilizaciji građana za udomiteljstvo s ciljem povećanja broja udomiteljskih obitelji, s naglaskom na nacionalne kampanje
  • postojeće udomiteljske obitelji za djecu trebaju kontinuiranu pomoć i podršku te 24 satnu mogućnost kontaktiranja stručne pomoći kroz linije za udomiteljske
  • potreba za formiranjem mobilnih timova koji bi na terenu mogli pomoći udomiteljima u nošenju s određenim problematičnim situacijama
  • suradnja nevladinih organizacija i javnih ustanova od značajne je važnost za pružanje podrške udomiteljskim obiteljima
  • postoji potreba za uvođenjem jedinstvene ili univerzalne potvrde za dijete od strane CZSS s osnovnim informacijama koju bi udomitelji mogli priložiti prilikom upisa u školu, vrtić i sl. a radi zaštite djetetovih osobnih podataka i ostvarivanje prava koje dijete ima
  • važno je ubrzati sudske procese kada se radi o zbrinjavanju djece, posebice u postupcima vezanim za posvajanje te se preporuča uključivanje predstavnika ministarstva pravosuđa kao i ostale relevantne dionike pravosudnog sustava na uključivanje u edukativne aktivnosti koje se bave problematikom pružanja adekvatne skrbi djeci kojoj je to potrebno